Chính sách bảo mật

1. Mục Đích và Phạm Vi: Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân bạn khi truy cập tracuuphatnguoi.net. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo các nguyên tắc bảo mật hàng đầu, nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

2. Thu Thập Thông Tin: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm biển số xe và loại xe, khi bạn truy cập tracuuphatnguoi.net. Thông tin này được sử dụng để cung cấp dịch vụ tra cứu phạt nguội và không bao giờ được chia sẻ với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

3. Sử Dụng Thông Tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ tra cứu phạt nguội và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

4. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đã triển khai biện pháp an ninh vững chắc để ngăn chặn truy cập trái phép, tiếp cận, tiêu cực hay rò rỉ thông tin.

5. Cookie và Công Cụ Theo Dõi: Chúng tôi có thể sử dụng cookie và công cụ theo dõi để thu thập thông tin không định rõ về người dùng và cách họ tương tác với tracuuphatnguoi.net. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và tương tác người dùng.

6. Quảng Cáo và Liên Kết: Tracuuphatnguoi.net có thể chứa quảng cáo và liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc nguyên tắc bảo mật của những trang web này.

7. Thay Đổi Chính Sách: Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này để phản ánh các thay đổi trong dịch vụ và phản hồi từ người dùng. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo rõ ràng trên trang web.

8. Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua email: [email protected]

9. Đồng ý: Việc bạn tiếp tục sử dụng tracuuphatnguoi.net được hiểu là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với chính sách bảo mật này.